Borok Bars – Zwing Lee ( Full Music Video ) #BorokGang

April 16, 2016 1795 38 No Comments

Description

Borok Bars – Zwing Lee ( Full Music Video ) #BorokGang

Compose , Lyrics & Performed by Zwing Lee
Directed , Camera & Edited by Monojit
Produced by Borok TV
Featuring Artist – Tenzin Ryu , Hip Hop Hooligans
Merchandise Partner – YooOff.com
Online Streaming Partner – BorokTV.com
Location : Brigade Road , MG Road , Indranagar , RR Layout , AGB Layout , Anepalya Bengaluru

Follow Him @ https://www.facebook.com/itsZwingLee

Download The Track Now : http://goo.gl/ru03W5

 

LYRICS :

Silai phikung ani back pack,
nin rap tini har pek,
ani rap tini har ek,
kubui kok hi ang har ness,
Borok gang oro Clap Clap,
Waisa Malna cheng Khe ani Break Fail,
Set Sail,
O Beat O no Heat O,
Ang Mwsa Nwng Mwswi,
Bolong Ni Ang Raja,
Nwng Phai khe Nwng Kwthwi,
Tam Mwnwi?
Chari maya norok English bai Rap,
Sana thang khe norok joto no Whack,
Hip hop ni H, Rap ni R,
Norok tamo si Rap ni Art,
Sidi swkang norok before you start,
CD swkang phai kha ulo se phone,
Rwchapmwng Swi khe ang chwngo no hor,
Ani gana phai khe manai pohor,
Borok ni Thwi ani kha bo kotor,
Kok bo kotor,
Yago Kwrwi Rang,
Silai Kogo ang,
Nang ya khe teisa.

Khunju phateri nwng khwnai nai khwna,
Kwchangma nokbar tak sibchai phaikhwna,
Miya bo ang tei tong nai ang khwna,
Tini bo ang tei tong nai ang khwna,
Khwna bo ang tei tong nai ang khwna,
Ani bwskang norok Zoo ni hai Mwkhra,

Zoo ni hai mwkhra.

Zoo ni hai Mwkhra.

Eko nahar la,
Saka bai tola,
juta ni mala tei Hip hop ni phola,
Nasing tongo nono buna bagwi no,
Rwng ya khe rwng ya,
Gose naa rwng ya,
Ang bai tong khe norok lama koro ya,
Langma komor ya,
Khunu phateri nwng khwnai nai khwna,
Mwthang na bagwi ang tong nai ang khwna,
Tini bo ang tei tong nai ang Khwna,
Khwna bo ang tei tong nai ang khwna,
Bwthar na nai khe romwi mangwlak,
Chibuk hai rimi,
Mayung hai hilik,
Gana phai khe norok joto no thalik,
Murwi nono ang chanai ang Gudok,
Silai bo gudok,
Nono khwna khe ani phan bo motok,
Rwchapmwng nini,
Rathar rinai ang,
Eko eko Borok Rap ni bufang,
Norok joto tabuk wak ni bufam,
Kwbai rinai nono teisa khwnai ang,
Khoini o sada,
Rap ni aada,
Omo khwna ya khe norok no Gadha,
Simuk joto taak kwlai bai kwhna,
Hip Hop nwng kwthar,
Pir di Kothoma.

Kokborok